32 249 64 04

Prace instalacyjne

W ramach robót instalacyjnych oferujemy:

  • montaż instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich dostępnych na rynku technologiach
  • montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
  • montaż instalacji kanalizacyjnej
  • wykonanie instalacji gazowych spawanych, lutowanych, zaciskowych wraz z projektem
  • montaż systemów solarnych oraz pomp ciepła
  • montaż kotłów węglowych, gazowych oraz olejowych
  • wykonanie instalacji przemysłowych
  • wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych